Araştırma Yöntemleri-Kalitatif Araştırma

Kalitatif Araştırma: Yapılan araştırma sonrasında sözel veri elde edilir. Neden ve nasıl sorularına yanıt arar. Örneklem hacmi küçük ama yargısaldır. Yani cevaplayıcının kim olacağı yargısal olarak belirlenir. Bir konuyu genellemek değildir önemli olan, o konunun kapsamının anlaşılması önemlidir, yani çıkarım yapmak önceliklidir. Bir kişinin bile başına geliyor olması o konunun var olduğunu kanıtlar. Yapısal bir veri yoktur, yani şıklı ve dayanağı olan sorular yoktur. Genelde açık uçlu sorular sorulur. Cevaplayıcıya görüşme başlamadan bir akış sunulur. Birebir, odak görüşme ya da grup gözlemi şeklinde olabilir. Mümkün olduğu kadar objektif çıkarsama yapılmalıdır. Bu çıkarımlar yapılırken araştırmacının önyargılarından sıyrılması gerekir. Hatta objektifliği sağlamak adına görüşme raporunu analiz etmek için ikinci ve bazen üçüncü göze ihtiyaç duyulur. En son, elde edilen sonuçları literatürdeki bulgularla kıyaslamak gerekir. Yapılan analizde kaç kişinin ne cevap verdiği gibi sonuçlara ulaşılmaz. Önemli olan ne söylendiği ve neyle alakalı olarak söylendiğidir. Konular hakkında kanıt olarak cevaplayıcının söylediği şeyleri raporlamak kafidir. Elde edilen veri ile istatistiksel bir analiz yapılmaz. Konu hakkında ilk kez bir çıkarım yapılacak ise kalitatif araştırma yapılarak konuya ilişkin sebep ve motivasyonların ortaya çıkması gerekir.

Hemen bir örnekle açıklamak gerekirse;

Diyelim ki bir köyde Halk Eğitim Merkezleri’nin köy halkına verdiği eğitimler ve bu eğitimlerin köy halkının ekonomik ve sosyal gelişimi üzerine etkilerini incelemek istiyorsunuz. Bu durumda o köye giderek yaşayanların bir kısmı ile görüşmeler yapmak ve bu gerçekliği derinlemesine araştırmanız gerekecektir. Görüşmeler sonrasında belki saatler süren ses kayıtları ve yüzlerce sayfa yazılı doküman geçecektir elinize. Araştırma sonunda bulgularınızı şuna benzer şekillerde raporlamanız beklenir:

-Köy halkı Halk Eğitim Merkezi’nde 8 farklı eğitim aldıklarını belirtmiştir.

-Köy halkı Halk Eğitim Merkezi’nin verdiği eğitimler sayesinde aile bütçelerine katkı sağlayacak zanaatler elde ettiklerini dile getirmişlerdir.

“Ahşap boyama dersi sayesinde köy pazarlarında satabileceğim peçetelik, sehpa ve tepsi yapabiliyorum, kazandığım parayla torunlarım için alışveriş yapıyorum.”- 56 yaşında kadın

Hatta ve hatta görüşmelerden elde ettiğiniz somut delilleri de yukarıda örneklendiği gibi bu bulguların altına eklemeniz gerekir.