Veri Türleri

Araştırmalarda kullandığımız verileri basitçe 2 grupta toplarız. Metrik yani matematiksel işlemlerde kullanabildiğimiz veriler ile metrik olmayanlar. Metrik olmayanlardan başlarsak bunları …

Standart Sapma

Mezun oldunuz, işe girdiniz. Aynı bölümden mezun olduğunuz arkadaşlarınızla bir whatsapp grubu kurdunuz eski günlerin hatrına. Hepiniz çok heyecanlısınız çünkü …